Škola pro zdravotně postižene

atelier_jaroslav

+420 792 640 020
sekretariat@atelier-jaroslav.cz
Masarykova 699/9; 460 01 Liberec
č.u.: 2401842822/2010
IČO: 09359940(neplatce DPH)

Škola pro zdravotně postižene


Místo:Na Špačáku
Dvůr Králové nad Labem
Autor:Vojtěch Stoklasa
Ota Černý
Fáze:Dokumentace pro územní řízení
Cena:110 mil. kč
vstup škola pro zdravotně postižené
ze zhora škola pro zdravotně postižené
zahrada škola pro zdravotně postižené
zadní vstup škola pro zdravotně postižené
pobytová chodba škola pro zdravotně postižené
učebna škola pro zdravotně postižené
jídelna škola pro zdravotně postižené
solná jeskyně škola pro zdravotně postižené
solná jeskyně škola pro zdravotně postižené


Urbanistické řešení

Stavba navazuje na cestní systém přilehlého parku do kterého se otvírá jedním z hlavních vstupů. Tím vytváří vztažnost podobných institucí, tedy mateřské a základní školy. Druhý ze vstupů do speciální školy navazuje na navržené parkoviště při ulici Na Špačáku.

Ulice na Špačáku je svým charakterem podružnou městkou ulicí. Její nižší kvalita je dána přilehlými stavbami a pozemky. Tento charakter nebrání jejímu užití jako příjezdové komunikaci s přilehlým parkovištěm, jako hlavní pěší komunikace je však nedostatečná. Jižní výhledová fasáda stavby je vizuálně oddělena zelení a plotem.

Solná jeskyně je přístupná přes školní zahradu a je mírně utopená a to ze dvou důvodů. Zaprvé kvůli místnímu problematickému terénnímu reliéfu. Zadruhé, a to hlavně, pro vytvoření větší intimity a chráněnosti, jež navozuje pocit jeskyňovosti, tedy bezpečí, ochrany před vnějšími vlivy, čímž je umocněna relaxační rovina solné terapie.

Architektonické řešení

Škola je orientovaná na jih, otvírá se do zahrady. Pro svou značnou hloubku má pilovou střechu, jejíž severní část je prosklená kvůli prosvětlení interiéru. Severní prosvětlení má výhodu, že v létě nedochází k nadměrným solárním ziskům, tedy snižuje náklady na chlazení. Jižní část pilové střechy je osazena solárními panely.

Jižná fasáda je chráněna proti pronikaní intenzivního slunečního záření stínícími lamelami. V zimních měsících je slunce níže, stínící lamely budou umožňovat pronikaní tepelného záření do interiéru.

Solární jeskyně je navržena pomocí identických architektonických, výtvarných a technických principů, s tím rozdílem, že díky své menší hloubce dispozic nepotřebuje severní světlo pilové střechy. Naproti tomu potřebuje intezivnější pocit bezpečí, který je dán jak utopením do terénu, tak tvarem objektu využívajícího fenoménu objetí při užívání terasy a foyer. Stejně tak záměrně vytváří neprosvětlené části stavby, čímž navozuje atmosféru ztišení, či usebrání.

Konstrukční řešení

Stavba je založena na základové desce plovoucí na tepelně-izolačním polštáři z pěnového skla. Její obálková konstrukce je bílou vanou, tím je řešena vodotěsnost objektu a zároveň zajištění proti zemnímu tlaku. Svislé konstrukce jsou z keramických tvárnic. Vodorovné konstrukce jsou ocelové se střešními panely, např. Kingspan. Fasáda je dřevěná zavěšená s tepelným izolantem.

Energetický koncept

Stavba je vytápěna tepelným čerpadle pomocí geotermálního vrtu. Distribuce tepla je zajištěna podlahovým topením a vzduchotechnikou s rekuperační jednotkou. Na střeše jsou solární panely opatřené bateriemi v technické místnosti pro absorbování krátkodobých nadměrných energetických zisků.

logo škola pro zdravotně postižené
situace širších vztahů škola pro zdravotně postižené
celková situace škola pro zdravotně postižené
koordinační situace škola pro zdravotně postižené
půdorys škola pro zdravotně postižené
řezy škola pro zdravotně postižené
pohledy škola pro zdravotně postižené
pohledy škola pro zdravotně postižené
axonometrie škola pro zdravotně postižené
IMG_202202120130
IMG_202202120137
IMG_202202120143
IMG_202202120150


Ing. arch. Vojtěch Jan Stoklasa


ČKA 05004
č.u.: 2500681200/2010 (OSVČ)
IČO: 03514005 (neplatce DPH)

Ing. arch. Ota Černý


č.u.: 35-6646300237/0100 (OSVČ)
IČO: 08117144 (neplatce DPH)