Útulna

atelier_jaroslav

+420 792 640 020
sekretariat@atelier-jaroslav.cz
Masarykova 699/9; 460 01 Liberec
č.u.: 2401842822/2010
IČO: 09359940(neplatce DPH)

Útulna


Místo:Pardubice
Autor:Ota Černý
Vojtěch Stoklasa
Fáze:Stavební ohlášení
Cena:400 tisíc. kč.
Utulna Pardubice zakres do fotografie
02 Utulna Pardubice vizualni detaily


Koncept stavby Útulny vychází z historie staveb dřevěných kostelů a zvoniček v Čechách. Stavby kostela mimo jiné sloužily ke sdružování lidí za účelem bohoslužeb a kázání. V Čechách měly tyto dřevěné stavby letitou tradici, a proto se jimi inspiruji. Návrh „Útulny“ s otevřeným ohništěm vychází z tvarosloví těchto staveb a plně je respektuje. Postrádá ovšem náboženské poslání, je zaměřen pouze na rekreační účel při sdružování lidí.

Stavba je začleněna do krajiny tak, aby nerušila ráz polabské přírody a plně s ní splývala. Stavba se nachází na pozemku K.ú. Rosice nad Labem P. č. 614/29. Objekt je založen na šestiúhelníkovém půdoryse. Strana šestiúhelníku čítá 1820 mm. Průměr celé stavby měří 3640 mm. Celá stavba je založena na patkách z prostého betonu založeného do nezámrzné hloubky. Do patek jsou zachycené kotvy, které nesou celou konstrukci objektu.Zamýšleným materiálem je borovice C 24 ošetřena speciálním bezbarvým materiálem pro exteriérové užití. Výška celé dřevěné stavby je 3 250mm. Výška stavby s komínem je 4600 mm. Dřevěná konstrukce je spojená nerezovými ocelovými prvky (svorníky a vruty). Útulna je opláštěná laťováním ze čtyř stran šestiúhelníku a to vždy na stranách naproti sobě lehlé. Laťování má vždy účel střešní krytiny a v místě vertikálních stěn funkci krytí. Střecha vzniká ve výšce 1710 mm, je dlouhá 2100 mm a je zakončená ocelovým prstencem z 5 mm plechu.. Středem stavby prochází krb s otevřeným ohništěm. Krboviště je navrženo z šamotových cihel a založeno na základu s prostého betohu v nezámrzné hloubce 900mm. Komín z nerezového 2mm silného plechu.

Všechny pohledové kovové prvky budou zabarveny černou barvou.

Pohledové osy Průchodová osa stavby je vytvořená dvěma odkrytými stranami půdorysu šestiúhelníku stavby útulny, které se shodují s osou bývalého řečiště Labe.

Utulna Pardubice zdroj inspirace
Utulna Pardubice vizualizace
Utulna Pardubice pohledy
07 Utulna Pardubice situace
Utulna Pardubice pudorysy
Utulna Pardubice rezy
Utulna Pardubice detaily


Ing. arch. Vojtěch Jan Stoklasa


ČKA 05004
č.u.: 2500681200/2010 (OSVČ)
IČO: 03514005 (neplatce DPH)

Ing. arch. Ota Černý


č.u.: 35-6646300237/0100 (OSVČ)
IČO: 08117144 (neplatce DPH)